08. Jan 2018

Jelički Dukat u Parizu

Televizija Galaksija 32 u aprilu ove godine imala je priliku da prisustvuje promocije Jeličkog Dukata, 12. godina stare šnjivovice prepečenice, u rezidenciji amabasadora Republike Srbije u Parizu. 


Više možete pogledati u prilogu.